Viện ĐHQG Bách Khoa Grenoble (G-INP) – Pháp

Viện Đại học Quốc gia Bách Khoa Grenoble (INPG) được thành lập năm 1900, là thành viên của Hiệp hội các trường đại học kỹ thuật về giảng dạy và nghiên cứu của Châu Âu (CLUSTER). INPG bao gồm 9 trường đào tạo kỹ sư và 32 trung tâm nghiên cứu với hệ thống phòng thí nghiệm trang bị hiện đại. INPG là một trong những cơ sở đào tạo và nghiên cứu hàng đầu của Pháp và Châu Âu, là một trong 5 trung tâm nghiên cứu Vật lý và Công nghệ Thông tin tốt nhất của thế giới.

Mỗi năm, INPG đào tạo hàng ngàn kỹ sư và khoảng 200 Tiến sĩ. Văn bằng tốt nghiệp của INPG được chứng nhận bởi Hội đồng Chức danh Kỹ sư Quốc tế (CTI). Hiện tại có hàng ngàn sinh viên đến từ hàng trăm quốc gia khác nhau đang học tập và nghiên cứu tại INPG. Trong chương trình hợp tác Pháp – Việt, INPG đã đặt một phòng thí nghiệm nghiên cứu công nghệ thông tin đa phương tiện (MICA) tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: INP de Grenoble, 46, Avenue Felix Viallet – 38031 Grenoble Cedex 1, France
  • Điện thoại: +33 (0)4 76 57 47 52, Fax: +33 (0)4 76 57 48 03
  • Website: http://www.grenoble-inp.fr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *