Viện Đào tạo Quốc tế – Đại học Bách Khoa Hà Nội: Hiệu quả từ chương trình hợp tác quốc tế trong giáo dục

Ngày 5/3, tại Hà Nội, Viện Đào tạo Quốc tế (Đại học Bách Khoa Hà Nội- ĐHBK HN) đã tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập. Đây là một trong những đơn vị đã triển khai có hiệu quả việc hợp tác quốc tế trong giáo dục.

Trong 10 năm, Viện Đào tạo Quốc tế đã hội nhập tích cực vào công việc tổ chức giáo dục toàn cầu. Việc triển khai các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế đã và đang từng bước góp phần vào việc cải tiến phương pháp giảng dạy, hiện đại hóa chương trình đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, sinh viên của Trường. Thông qua hợp tác, nhiều trường đại học uy tín nước ngoài đã công nhận chương trình và chất lượng đào tạo của ĐHBK HN, tạo điều kiện công nhận tín chỉ lẫn nhau. Chương trình hợp tác đào tạo quốc tế chính là chất xúc tác quan trọng đối với quá trình hội nhập quốc tế của ĐHBK HN. Quy định về Chuẩn ngoại ngữ đã được thông báo đến tân sinh viên ngay khi nhập học; sinh viên phải đạt được đồng thời cả hai tiêu chuẩn chuyên môn và ngoại ngữ mới tốt nghiệp, do vậy, chất lượng đầu ra của Viện được đánh giá cao. Cho tới nay, 11 khóa sinh viên đã được tuyển, gần 3.000 sinh viên đã nhập học, trong số đó 6 khóa với trên 1.000 sinh viên đã tốt nghiệp từ trường ĐHBK HN, 9 khóa với khoảng 300 sinh viên đã chuyển tiếp sang trường bạn…

Từ năm 2010, Viện đã triển khai quản lý và phát triển đào tạo Thạc sĩ nghề nghiệp, với mục đích nâng cao lên một bậc kiến thức và ngoại ngữ cho học viên. Đội ngũ này đã phát huy được kiến thức về chuyên môn và phương pháp làm việc hợp tác với đồng nghiệp từ nước khác tới. Để phát triển, Viện dự kiến sẽ mở rộng chương trình sang một số chuyên ngành có nhu cầu nhân lực tại Việt Nam và trường đối tác có kinh nghiệm về giảng dạy nghiên cứu ở bậc đại học và sau đại học…./.

Theo TTXVN

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *