Video Clip hoạt động

Các Videos Clip hoạt động ngoại khóa sôi nổi và ý nghĩa của sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế trong những năm học qua ghi lại hình ảnh sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế – Đại học Bách Khoa Hà Nội “Năng động, sáng tạo, kỷ luật, đoàn kết”.

Một số Videos Clip nổi bật do các bạn SV SIE thực hiện

YoungS TV No.01 – Sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế – Đại học Bách Khoa Hà Nội 

Ngày hội sáng tạo trẻ 2014

Tổng kết hoạt động năm học 2013 – 2014

Lễ bảo vệ tốt nghiệp VUW06 – SIE 2012

Nhập học khóa 13

Guiding Star – Hi! K11

Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2012 – 2014

Mùa hè xanh SIE 2014

SIE – Vì chúng tôi là sinh viên

Top of the world “SIE’s Students”

Văn nghệ công đoàn ĐHBK Hà Nội 2014 – Đi theo tiếng gọi Bác Hồ

Hi! K12 – SIE’s TIMELINE

SIE Students

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *