Vì giảng đường thân yêu

“Vì giảng đường thân yêu” là chiến dịch ý nghĩa do đội sinh viên tình nguyện Viện Đào Tạo Quốc Tế thực hiện kể từ ngày 14/11/2011. Đây là năm thứ hai liên tiếp, đội triển khai chiến dịch này. Nội dung của chiến dịch là: sau mỗi giờ học ca sáng và chiều, sinh viên tình nguyện SIE sẽ đi tới các giảng đường và tắt hết các thiết bị điện không sử dụng. Thông qua đó, đội cũng sẽ xác định được những lớp quên tắt quạt, đèn khi ra khỏi phòng học để nhắc nhở và có những biện pháp cảnh cáo. Hành động này thể hiện ý thức tiết kiệm điện trong sinh viên nói riêng và trong toàn xã hội nói chung. Vì một môi trường học tập văn minh, vì một hành tinh bền vững, mỗi chúng ta hãy cùng nhau thực hiện tiết kiệm điện!

 Đội sinh viên tình nguyện SIE đi triển khai chiến dịch sau giờ học

Một giảng đường thể hiện sự lãng phí điện

Hành động của cácSVTN góp phần làm nâng cao ý thức tiết kiệm điện

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *