Trường ĐHBK Hà Nội tổ chức kiểm định và đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA

Sáng nay (4/7/2017), Trường ĐHBK Hà Nội đã tổ chức Phiên khai mạc đánh giá ngoài cấp độ chương trình của Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á đối với ba chương trình tiên tiến (Kỹ thuật Y sinh, Khoa học và Kỹ thuật vật liệu và Cơ điện tử) theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA. Đoàn đánh giá sẽ làm việc tại Trường trong 3 ngày, từ ngày 4 – 6/7/2017.

Phát biểu khai mạc, PGS Hoàng Minh Sơn – Hiệu trưởng Trường ĐHBK Hà Nội cho biết, Trường luôn được coi là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học kỹ thuật hàng đầu cả nước, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao và đã đạt được nhiều thành tựu trong nước và quốc tế. Kiểm định chất lượng đã trở thành một trong những hoạt động quan trọng của Trường cũng như hệ thống giáo dục Việt Nam nói chung. Trong xu hướng quốc tế hóa và hội nhập quốc tế, việc đảm bảo chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế lại càng cần thiết hơn. Qua phiên đánh giá này, Hiệu trưởng hy vọng Trường sẽ nhận được những khuyến nghị và đề xuất từ đoàn kiểm định chất lượng của AUN để hoàn thiện chất lượng giáo dục hơn nữa.

Sau phát biểu khai mạc, PGS Hoàng Minh Sơn đã giới thiệu khái quát về lịch sử phát triển, tầm nhìn, sứ mạng, đội ngũ giảng viên, sinh viên và các chương trình đào tạo của Trường.

Cũng tại Phiên khai mạc, GS Shahrir Abdullah – Trưởng đoàn AUN-QA cho biết, với mục đích phát triển nguồn nhân lực thông qua giáo dục đại học trong khu vực ASEAN, năm 1995, Mạng lưới các trường đại học khu vực Đông Nam Á (AUN) đã được thành lập. Nhằm đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng bên trong các trường ĐH trong khu vực, AUN đã đưa ra sáng kiến đánh giá chất lượng giáo dục đại học theo những tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng chung của khu vực ASEAN. Đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Trường ĐHBK Hà Nội trong hoạt động đánh giá theo tiêu chuẩn của AUN, GS Shahrir Abdullah hi vọng rằng việc đánh giá này sẽ từng bước góp phần thúc đẩy sự công nhận thành quả học tập, chất lượng đào tạo của ĐHBK Hà Nội cũng như tăng cường quan hệ hợp tác với các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á.

Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) là một tổ chức tự chủ, tự chịu trách nhiệm về giáo dục đại học ở các nước ASEAN, giải quyết các vấn đề về phát triển nguồn nhân lực và phát triển giáo dục đại học trong khu vực và các đối tác đối thoại. Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á là tổ chức điều phối và giám sát chính có danh tính là một trong các tổ chức bộ trưởng của ASEAN, có chức năng là cơ quan thực hiện về giáo dục đại học của ASEAN nhằm thúc đẩy khu vực tiến tới một Cộng đồng ASEAN.

Nhằm đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng bên trong các trường đại học trong khu vực, AUN đã đưa ra sáng kiến đánh giá chất lượng giáo dục đại học theo những tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng chung của khu vực ASEAN (ASEAN University Network – Quality Assurance). Đây cũng là cách mà mạng lưới các trường đại học ASEAN nâng cao sự tin tưởng lẫn nhau về chất lượng đào tạo giữa các trường trong khu vực cũng như với các trường đại học đối tác trên thế giới, từng bước góp phần thúc đẩy sự công nhận thành quả học tập và phát triển hợp tác giữa các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á.

Hiện nay, các hoạt động của AUN-QA bao gồm: Các hội nghị giao ban cán bộ chủ chốt về đảm bảo chất lượng của AUN-QA; Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của AUN-QA; Kiểm định chất lượng cấp trường theo tiêu chuẩn của AUN-QA; Đào tạo về tự đánh giá chương trình đào tạo của AUN-QA; Đào tạo kiểm định viên của AUN-QA…

(Nguồn: https://www.hust.edu.vn)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *