Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục giữ vị trí số 1 các trường đại học tại Việt Nam

Tổ chức xếp hạng Webometrics vừa công bố xếp hạng các trường đại học trên thế giới. Theo đó, kết quả xếp hạng vào tháng 1 năm 2018 thì xếp hạng đầu thế giới thuộc về Đại học Harvard, tiếp theo là Đại học Stanford. Đối với khu vực Đông Nam Á, đứng đầu là Đại học Quốc gia Singapore (xếp hạng 50 trên thế giới).

Tại Việt Nam, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục xếp thứ nhất (xếp thứ 22 ở khu vực Đông Nam Á và 1285 trên thế giới), tiếp theo đó là Đại học Quốc Gia Hà Nội (xếp thứ 29 ở khu vực Đông Nam Á và 1450 trên thế giới).


Webometrics không phải là xếp hạng website mà là tài nguyên online liên quan đến hoạt động của một trường đại học bao gồm 4 thành tố: (1) Mức độ xuất hiện (Presence): số lượng các webdomain con (subdomains) tương ứng với domain của một trường, chia sẻ webdomain và tất cả các tệp tin như pdf; (2) Mức độ ảnh hưởng (Impact): số lượng backlink từ các website khác trỏ về website của trường đang xem xét; (3) Mức độ mở (Openess): Số lượng trích dẫn các nguồn từ webdomain của trường từ các tác giả bên ngoài; và (4) Sự xuất sắc: Số lượng bài báo khoa học nằm trong top 10% được trích dẫn nhiều nhất (số liệu cho giai đoạn 5 năm từ 2011-2015).

(Nguồn: http://www.webometrics.info/en/Asia/vietnam)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *