Trung tâm Việt Đức – Thông báo về việc giảm học phí và cấp học bổng các lớp học tiếng Đức

logo_TrungTamVietDc

THÔNG BÁO

(Về việc giảm học phí và cấp học bổng học tiếng Đức
đối với cán bộ  và sinh viên Trường ĐHBK Hà Nội tại Trung tâm Việt-Đức)

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Trường ĐHBK Hà Nội và nhằm ủng hộ tích cực các chương trình hợp tác Việt Đức của Trường ĐHBK Hà Nội, Trung tâm Việt-Đức thực hiện chương trình cấp học bổng cho sinh viên và giảm học phí đối với cán bộ của Trường ĐHBK Hà Nội dưới hình thức miễn, giảm học phí các lớp học tiếng Đức tại Trung tâm Việt-Đức như sau:

1.Hỗ trợ 50% học phí các khóa học tiếng Đức đối với cán bộ của Trường:

Để được giảm 50% học phí, đề nghị cán bộ của Trường đến đăng ký học cần mang theo thẻ cán bộ.

2.Trao 15 suất học bổng cho sinh viên của Trường dưới hình thức miễn học phí các khóa học tiếng Đức tại Trung tâm Việt-Đức với các điều kiện như sau:

  1. Có thư giới thiệu của Khoa, Viện hoặc của Giảng viên hướng dẫn.
  2. Bảng điểm của Phòng Đào tạo đại học hoặc của Viện Đào tạo sau đại học. Đối với sinh viên hệ đại học, điểm CPA đạt từ 2,5 trở lên.
  3. Thẻ sinh viên còn giá trị.
  4. Sinh viên phải cam kết tham gia học đầy đủ và thi lấy chứng nhận sau khi kết thúc khóa học.

Ưu tiên sinh viên có điểm CPA cao và đang tham gia các chương trình hợp tác giữa Trường ĐHBK Hà Nội và các trường đại học của Đức. Trung tâm có chính sách phân đều các suất học bổng cho các Khoa, Viện có sinh viên đăng ký tham gia chương trình học bổng này.

      Thời gian học sẽ do Trung tâm sắp xếp và thông báo trực tiếp đến sinh viên.

       Hạn nhận hồ sơ đợt 1: Hết ngày 29/4/2016 cho các khóa học từ ngày 2/5 đến ngày 31/8/2016

      Hạn nhận hồ sơ đợt 2: Hết ngày 31/8/2016 cho khóa học từ 3/9 đến 31/12/2016

      Chính sách hỗ trợ này áp dụng đến hết ngày 31/12/2016.

      Kính đề nghị các đơn vị thông báo cho cán bộ và sinh viên đăng ký hoặc gửi danh sách cho Trung tâm Việt-Đức.

     Chi tiết xin liên hệ:

ĐT: 04.38682179-101; Email: hoctiengducvdz@gmail.com

Địa chỉ: Phòng 203, tòa nhà Trung tâm Việt-Đức, Trường ĐHBK Hà Nội, gặp cô Linh.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 11/03/2016

GIÁM ĐỐC

PGS.TS Nguyễn Văn Đức

(đã ký)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *