Trả thẻ bảo hiểm Y tế năm 2019

Văn phòng chương trình Đào tạo Quốc tế thông báo việc trả thẻ bảo hiểm Y tế như sau:

  • Trả thẻ cho các bạn đăng ký mua từ tháng 1/2019 đến tháng 12/2019, và trả thẻ cho các bạn K17 mua đợt mới nhập học nhưng bị thiếu.
  • Thời gian trả: 9h00-11h00 các ngày từ thứ 2 ngày 18 tháng 2 đến thứ 6 ngày 22 tháng 2. ( gặp cô Yến)
  • Địa điểm :201-D7
  • Hạn cuối trả thẻ vào thứ 6 ngày 22 tháng 2 năm 2019

Xin trân trọng thông báo.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *