Tổ chức kỳ thi kiểm tra điều kiện ngoại ngữ Sinh viên chương trình LTU, VUW, IEM và TROY

Phòng Đào tạo sẽ tổ chức kỳ thi kiểm tra điều kiện ngoại ngữ kỳ 20182

Đối tượng:

  • Sinh viên các khóa 14, 15, 16,17A chương trình LTU, VUW, IEM
  • Sinh viên đã hoàn thành các lớp tăng cường tiếng Anh K17

Thời gian thi: Ngày 01/06/2019.

– Kỹ năng nghe, đọc, viết: 8h30 ngày 01/06/2019

– Kỹ năng nói: 13h30 ngày 01/06/2019.

Dạng bài thi:  Dạng thức IELTS

Sinh viên có chứng chỉ IELTS quốc tế hoặc TOEFL ibT còn giá trị sử dụng có thể nộp lại chứng chỉ cho văn phòng để xét điều kiện học tập. Sinh viên học các lớp tiếng Anh tăng cường không đủ điều kiện thi có thể đăng kí thi cùng với mức phí 300.000 đ tại Văn phòng muộn nhất là ngày 25/05/2019. Sinh viên các khóa 14, 15,16,17A thuộc chương trình LTU, VUW và IEM (EM-NU) đến hạn phải trả nợ điều kiện ngoại ngữ, kết quả ngoại ngữ đã hết giá trị sử dụng hoặc đang tạm dừng học do điều kiện ngoại ngữ có thể đăng kí thi với thời hạn đăng kí và mức phí như trên theo đường link dưới đây:

Sinh viên đăng ký thông tin tại đây

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *