Tổ chức Đảng – Công đoàn

CHI BỘ

PGS.TS. Trần Trung Kiên

Bí thư Chi bộ Đào tạo Quốc tế

Đơn vị: Viện Đào tạo Quốc tế – trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

Nơi làm việc: Phòng 203A, nhà D7, số 01 Đại Cồ Việt – Tp Hà Nội
Điện thoại: (024) – 3868.3407

Di động: 0904.414.441
Email: kien.trantrung1@hust.edu.vn


TS. Lê Hồng Hải

Phó Bí thư Chi bộ Đào tạo Quốc tế

Đơn vị: Viện Đào tạo Quốc tế – trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

Nơi làm việc: Phòng 205, nhà D7, số 01 Đại Cồ Việt – Tp Hà Nội
Điện thoại: (024) – 3868.3407

Di động: 0903.230.819
Email: hai.lehong@hust.edu.vn


ThS. Dương Thị Thùy Mai

Chi ủy viên Chi bộ Đào tạo Quốc tế, Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ CFL

Đơn vị: Trung tâm Ngoại ngữ CFL – trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

Nơi làm việc: C3b, Số 1, Đại Cồ Việt, số 01 Đại Cồ Việt – Tp Hà Nội
Điện thoại: (024) –3868.2445

Email: mai.duongthithuy@hust.edu.vn


CÔNG ĐOÀN


ThS. Nguyễn Thị Thanh Nga

Tổ trưởng Công đoàn

Đơn vị: Viện Đào tạo Quốc tế – trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
Nơi làm việc: Phòng 202A, nhà D7, số 01 Đại Cồ Việt – Tp Hà Nội

Điện thoại: (024) – 3868.3407. Di động: 0902.160.681
Email: nga.nguyenthithanh1@hust.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *