Tình trạng thu học phí cố định qua tài khoản của Sinh viên Khóa 16 trở về trước

Các lớp sinh viên Khóa 16 trở về trước cần kiểm tra lại ngay tình trạng học phí cố định kỳ 20181 và liên hệ với cô quản ngành thông báo lý do tại sao học phí của các em chưa được thu qua tài khoản.

Một số sinh viên tài khoản bị lỗi, các em cần ra ngân hàng để kiểm tra ngay. Trường sẽ gia hạn thêm thời gian cho các em: Từ nay đến hết ngày 2/11/2018, các SV cần kiểm tra và bổ sung số tài khoản.

Từ 6-9/11/2018, trường sẽ thu bổ sung học phí qua tài khoản của những SV bị lỗi số tài khoản.

Các sinh viên chưa có số tài khoản đề nghị kê khai số tài khoản tại đây

Tinh trang hoc phi co dinh ky 20181 K16 tro ve truoc

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *