Thu tiền làm thẻ bảo hiểm Y tế năm 2019

Trường Đại học Bách khoa thông báo về việc làm thẻ bảo hiểm Y tế như sau:

Quy định chung về việc làm thẻ BHYT năm 2019: 

Nhà trường sẽ tiến hành làm thẻ BHYT năm 2019 cho sinh viên các khóa từ K62 trở về trước. Giá trị thẻ BHYT năm 2019 được quy định đối với từng khóa như sau:

 + Đối với sinh viên dự kiến tốt nghiệp vào tháng 9/2019: số tiền đóng BHYT là 350.280đ/sv để làm thẻ có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 đến 30/08/2019.

          + Đối với sinh viên còn lại: số tiền đóng BHYT là 525.420đ/sv  để làm thẻ có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019.

       3. Đối với các em sinh viên đã có thẻ BHYT theo đối tượng khác, gồm: hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội… hay những sinh viên đã tham gia BHYT tại Doanh nghiệp có trách nhiệm nộp bản Photo thẻ BHYT để được miễn làm thẻ BHYT năm 2019 theo diện Học sinh Sinh viên tại Trường.

Sinh viên kê khai thông tin tại đây và Đến phòng 201-D7 đóng tiền từ ngày 20/12/2018 đến 21/12/2018 tại phòng 201 -D7

Xin trân trọng thông báo.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *