SIE.HUST – Thông báo về việc thu học phí, làm thẻ BHYT bổ sung và làm lại thẻ sinh viên kỳ 2 năm học 2016-2017

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

––––––––––––

Số:        /TB-ĐHBK-ĐTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 06  tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO 1

Về việc thu học phí các chương trình Đào tạo Quốc tế

      Viện Đào tạo Quốc tế – trường Đại học Bách Khoa Hà Nội xin thông báo về mức đóng học phí kỳ II năm 2016 – 2017 như sau:

STT Lớp Học kỳ Học phí (VNĐ)
1 INPG15 2 14,949,000
2 VUWIT15 2 14,952,300
3 VUWBA15 2 16,194,750
4 UPMF15 2 19,026,000
5 LUH15 2 16,308,000
6 LTU15 2 14,949,000
7 NUT15 2 16,308,000
8 IEM15 2 22,500,000

Để tạo điều kiện cho Viện có thể chuyển học phí cho trường bạn đúng thời hạn, đề nghị sinh viên nộp tiền đúng thời gian qui định đã nêu trên.

Theo quy định quản lý chung của nhà trường, Viện chỉ thu học phí bằng chuyển khoản tại ngân hàng Viettinbank, sinh viên đóng học phí bằng cách chuyển tiền vào tài khoản cá nhân E-partner của sinh viên (Viện đã làm thủ tục mở TK cho sv) theo mức phải đóng cộng thêm 100 000 đ (số dư tối thiểu để duy trì tài khoản).

Thời gian nộp học phí từ ngày 06/02/2017 đến ngày 06/03/2017

Đối với sinh viên chưa có tài khoản do các lý do chưa thể mở được tài khoản E-partner đề nghị sinh viên nộp tiền mặt tại bàn 6 phòng 201 nhà D7 vào giờ hành chính theo thời gian trên.

Thu học phí bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá ngày 06/02/2017: 1USD=22.6500 đ


THÔNG BÁO 2

Về việc thu tiền làm thẻ bảo hiểm y tế và làm lại thẻ sinh viên

Viện Đào tạo Quốc tế – trường Đại học Bách Khoa Hà Nội xin thông báo về việc làm thẻ bảo hiểm y tế thời hạn từ T3/2017-T12/2017 và làm lại thẻ sinh viên theo mức sau:

TT Danh mục

Tổng số tiền (VNĐ)

1 Bảo hiểm y tế T3/17-T12/17 381,150 đ
2 Làm mới thẻ sinh viên 100,000 đ
3 Làm lại thẻ sv 80,000 đ

Thời hạn nộp lệ phí từ ngày 08/02/17 đến 17/02/17.

Nơi nhận:

– Sinh viên các chương trình;

– Lưu:  Viện ĐTQT.

VIỆN TRƯỞNG

(PGS. Trần Trung Kiên đã ký)

Download:

1. SIE.HUST – Thong bao Thu hoc phi khoa K15 ky 2 nam 16-17

2. SIE.HUST – Thong bao BHYT va the sinh vien dot T2.17

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *