Thông tin học bổng Erasmus cho sinh viên trao đổi đi Áo

1. Chương trình trao đổi: Global Business Program: trường FH Joanneum University of Applied Sciences. https://fh-joanneum.at/en/studies/bachelors-degree/
2. Thời gian trao đổi 1 kỳ (5 tháng: kỳ thu từ tháng 9, kỳ Xuân từ tháng 2)
3. Đối tượng: sinh viên VUW-BA hoặc TROY-BA có tiếng Anh tương đương B1
4. Trị giá Học bổng: 850 Euro/tháng + 1100 Euro tiền vé máy bay (Sinh viên VUW-BA vẫn nộp tiền học phí bình thường tại SIE và sẽ được công nhận điểm các môn học trao đổi)
5. Thời hạn nộp hồ sơ tại SIE: 10/5/2017 (cho kỳ Thu 2017) và 10/10/2017 (cho kỳ Xuân 2018).
6. Hồ sơ xét học bổng: Đơn (motivation letter: tự viết, không có mẫu), bảng điểm, Chứng chỉ tiếng Anh (chấp nhận kết quả kiểm tra tại SIE, thư giới thiệu của 1 giáo viên (nếu có là 1 lợi thế)
7. Sinh viên nộp hồ sơ và cần giải đáp thắc mắc gặp cô Phạm Huyền (Phó viện trưởng) tại 201-D7

Viện Đào tạo Quốc tế

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *