Thông tin Học bổng Erasmus cho sinh viên LUH trao đổi đi Đức

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo thông tin Học bổng Erasmus cho sinh viên LUH trao đổi đi Đức năm 2017:
1. Trường trao đổi: Leibniz Universität Hannover
2. Thời gian trao đổi 1 kỳ 
3. Đối tượng và yêu cầu: sinh viên LUH12 và LUH13 có trình độ B1 tiếng Đức, chuyên môn CPA > 2.3.
4. Trị giá Học bổng: 735 Euro/tháng + tiền vé máy bay khứ hồi 
5. Sinh viên khai hồ sơ online theo hướng dẫn tại: https://www.international.uni-hannover.de/bi_austauschprogramme.html?&L=1
6. Sau khi khai online, sinh viên in bản khai và nộp hồ sơ cho cô Liên Hương trước 28/4/2017 để Viện gửi danh sách đề cử sang trường LUH.
7. Các hồ sơ được lựa chọn sẽ được gửi sang Đức trước 31/5/2017 gồm tờ khai online + bảng điểm + chứng chỉ tiếng Đức + thỏa thuận học tập (learning agreement)
8. Sinh viên nộp hồ sơ và cần giải đáp thắc mắc gặp cô Liên Hương tại 201-D7
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *