Thông báo v/v hoàn thành công tác tổ chức kiểm tra cuối năm học 2017-2018 các Chi Đoàn – Chi Hội trực thuộc

Thực hiện công tác đoàn vụ cuối năm học 2017-2018 của Đoàn trường ĐHBKHN, Ban chấp hành Liên chi Đoàn thông báo về việc hoàn thành công tác tổ chức kiểm tra của các Chi Đoàn trực thuộc như sau:

1. Các chi đoàn chưa hoàn thành công tác đoàn vụ cuối năm học:

VUWIT12A+B, VUWBA12B, LTU12B, LUH12, NUT12, VUWIT13A, VUW13A, LTU13B, NUT13, LTU14, UPMF14, LUH15, VUWIT15, VUWBA15, IEM15, UPMF15, NUT16, UPMF16, LTU16A.

2. Các chi đoàn đã phê sổ đoàn nhưng chưa nộp 2 bản báo cáo:

LTU12A, VUW13B, UPMF13, VUWBA14, LUH14, NUT15, LTU15, IEM16 A+B, LUH16, TROY16A+B, VUWBA16.

Đề nghị các đồng chí Bí thư các chi đoàn có tên trên khẩn trương, nghiêm túc hoàn thành công tác tổ chức kiểm tra của đơn vị mình và báo cáo về Tiểu ban Tổ chức kiểm tra, Liên chi Đoàn Viện.

Hạn cuối: 15h00, Thứ Sáu, ngày 01/06/2018.

Địa điểm: Phòng CLB Sinh viên – 402/D7

Mọi thắc mắc, hướng dẫn liên hệ: Đ/c Phan Thị Thu Hiền, UVTV – Trưởng tiểu ban TCKT (01669517213)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *