Thông báo về việc Đăng ký tốt nghiệp kỳ 20172

Đối tượng: sinh viên tất cả các khóa, các lớp đủ điều kiện tốt nghiệp
Thời gian: Từ 25/6 đến 6/7/18
Chú ý:
+ Sinh viên phải hoàn thành form khảo sát: https://docs.google.com/…/1trnuvZVg7v-Isp0Srok7aszBAnI…/edit
+ Tất cả các trường hợp nào còn thiếu học phí, thiếu điểm, thiếu chứng chỉ giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, chưa đủ điều kiện ngoại ngữ sau thời điểm 6/7 đều không đủ điều kiện để tốt nghiệp ở học kỳ 20172
+ Sinh viên cần gặp cô quản ngành sớm nhất để kiểm tra lại và xác nhận thông tin về điểm, học phí, đoàn phí, ngày tháng, năm sinh, giới tính…
+ Sinh viên không làm thủ tục đăng kí‎ xét tốt nghiệp trong thời gian trên sẽ không được xét tốt nghiệp đợt này.
+ Dự kiến nhận bằng TN cuối tháng 8 – đầu tháng 9/2018

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *