Thông báo về việc triệu tập sinh viên K14 tham gia Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2015

dsc0060

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo về việc triệu tập sinh viên K14 tham gia Lễ trao bằng tốt nghiệp các chương trình hợp tác đào tạo Quốc tế K8,9,10 năm 2015 như sau:

  1. Các lớp được triệu tập: NUT14, VUWIT14, INPG14, VUWBA14
  2. Thời gian triệu tập: 8h30, thứ Sáu, ngày 16/10/2015 (thay đổi so với thông báo trước)
  3. Địa điểm: Hội trường tầng 10, thư viện Tạ Quang Bửu, trường ĐHBKHN

Lưu ý: Tất cả sinh viên các lớp được triệu tập có mặt đúng giờ, tác phong, thái độ nghiêm túc, mặc đồng phục Viện SIE. 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *