Thông báo về việc tổ chức kỳ kiểm tra điều kiện tiếng Anh

Kính gửi: Sinh viên các khóa – chương trình LTU, VUW, IEM và TROY

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo về kỳ kiểm tra điều kiện ngoại ngữ (tiếng Anh) cho sinh viên các khóa như sau:

1. Đối tượng:

1.1 Đối tượng được miễn phí kiểm tra

* Sinh viên các chương trình LTU, VUW và IEM (các khóa 13, 14, 15 và 16) đang học chương trình chính khóa.

* Sinh viên hoàn thành các lớp tiếng Anh tăng cường tiếng Anh K16 theo quy định.

1.2 Đối tượng phải nộp lệ phí kiểm tra

* Sinh viên các khóa 13, 14 và 15 tạm dừng do không đạt điều kiện ngoại ngữ (tiếng Anh).

* Sinh viên các lớp tiếng Anh tăng cường đi học không đầy đủ.

* Sinh viên TROY 16 dự bị.

2. Thời gian kiểm tra

– Kỹ năng nghe, đọc, viết: 8h30 ngày 19/05/2018

– Kỹ năng nói: 14h00 ngày 19/05/2018.

3. Dạng bài kiểm tra: Dạng thức IELTS

4. Lệ phí kiểm tra: 500.000 đ/sinh viên

5. Thời gian đăng ký và nộp lệ phí: đến 17h ngày 14/05/2018 tại Văn phòng Viện ĐTQT.

* Chú ý: Sinh viên có chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL ibT quốc tế còn giá trị sử dụng có thể nộp chứng chỉ cho văn phòng Viện để xét điều kiện học tập.

Xin trân trọng thông báo.

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *