K16 – Thông báo lịch thực hành tiếng Anh với cô Joy Brown, thực tập sinh người Anh

Kính gửi: Sinh viên các lớp tiếng Anh tăng cường khóa 16

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo lịch thực hành tiếng Anh với cô Joy Brown (sinh viên năm thứ 3 của Đại học Northampton – Anh Quốc) tại phòng 106 từ ngày 02/10/2017 như sau:

TT Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
1 06h45 – 07h30          
2 07h35 – 08h20 GE1.1 GE2.1 GE1.2 GE2.3 GE1.3
3 08h30 – 09h15
4 09h20 – 10h05 GE1.3   GE1.3 GE2.1  
5 10h15 – 11h00    
6 11h05 – 11h50          
7 12h30 – 13h15         GE1.1
8 13h20 – 14h05 GE2.3 GE2.2 GE1.1 GE2.2
9 14h15 – 15h00 GE1.2
10 15h05 – 15h50 GE1.2 AE1   AE1
11 16h00 – 16h45    
12 16h50 – 17h35          

(Các em có thể tải bản pdf của thông báo này tại mục Thông báo hoặc Đào tạo Ngoại ngữ)

Ngoài thời gian trên, Viện khuyến khích các bạn sinh viên chủ động gặp gỡ và giao tiếp với cô Joy Brown để nâng cao khả năng nghe nói tiếng Anh của mình.

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng cảm ơn.

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *