Thông báo về việc thi lại quy chế đối với sinh viên K16 SIE

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo về việc thi lại quy chế đối với sinh viên K16 SIE chưa đạt yêu cầu.

Đối tượng:
      1. Sinh viên kiểm tra lần 1 đạt < 28/40 (có danh sách kèm theo)
      2. Sinh viên chưa tham gia kiểm tra quy chế lần 1
Thời gian:  11h00 Chủ nhật – ngày 17/9/2017
Địa điểm thi: D5-305
Ghi chú: sinh viên nộp lệ phí thi lại 40.000đ tại phòng thi
Trân trọng.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *