Thông báo về việc thay đổi phòng học các lớp tiếng Anh tăng cường khóa 16 (SIE – 16)

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi phòng học các lớp tiếng Anh tăng cường SIE16

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo tới các lớp tiếng Anh tăng cường K16 nội dung thay đổi phòng học như sau:

Từ ngày 29/8/2017, các lớp tiếng Anh Tăng cường (GE1.1, GE1.2, GE1.3, GE2.1, GE2.2, GE2.3 và AE) sẽ chuyển sang học tại tòa nhà C3B (xem sơ đồ kèm theo). Ngoài ra, các em vào mục Thông báo trên website để kiểm tra thông tin thay đổi trong Thời khóa biểu đào tạo tiếng Anh tăng cường kỳ 1.1718_updated 28.8.2017.

Các lớp trưởng hàng ngày sẽ nhận sổ ghi đầu bài, và mượn các thiết bị học tập khác tại văn phòng Trung tâm ngoại ngữ CFL, tầng 1 tòa nhà C3B. Riêng ngày mai, 29/8/2017 các em lấy sổ ghi đầu bài tại phòng 205 nhà D7 (gặp cô Kiều Anh-0912383754). 

Xin trân trọng thông báo!

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *