Thông báo về việc Phương án cho điểm E

Từ năm học 2017-2018 Viện Đào tạo Quốc tế đã có quyết định thu tiền học lại của sinh viên 1.000.000 đ/tín chỉ (bằng với tiền học lần 1). Với mức học phí học lại cao, sinh viên sẽ phải có ý thức học tập tốt hơn, tuy nhiên, đối với phần lớn sinh viên việc thu học phí học lại cao sẽ dẫn tới những khó khăn nhất định.

Hiện nay trong quy chế đào tạo của Trường chỉ có các mức điểm A-B-C-D và F, điểm E chưa được sử dụng. Để tạo điều kiện cho sinh viên, Ban Giám Hiệu cho phép Viện Đào tạo Quốc tế được sử dụng điểm E (điểm tạm thời) trong khung thang điểm hiện nay.

Phương thức áp dụng:

 • Điểm E sẽ được áp dụng với những sinh viên đạt điểm tổng kết học phần từ 3,0 đến < 4 (không áp dụng cho sinh viên có điểm thành phần giữa kỳ hoặc cuối kỳ <3).
 • Với những sinh viên này, giáo viên có thể cho thi lại (đối với bài thi cuối kỳ), thi lại hoặc làm bài tập bổ sung (đối với bài thi giữa kỳ).
 • Điểm E chỉ được áp dụng 1 lần đối với 1 môn học và không được ghi vào phần mềm quản lý điểm. Sinh viên chưa đạt sẽ được cấp thêm bảng điểm lần 2. Giáo viên sẽ cho thi lại/làm bài tập bổ sung trong vòng 1 tuần sau khi có điểm.
 • Nếu sinh viên cải thiện được điểm sẽ được ghi điểm đạt tương ứng vào phần mềm. Nếu sau khi cho thi lại hoặc làm bài tập bổ sung sinh viên vẫn không đạt thì sẽ được ghi điểm F và phải học lại với lớp sau.

Kinh phí:

 • Sinh viên đóng 50.000 đ/bài thi lại.

Thời điểm áp dụng: Bắt đầu từ kỳ 1/2017-2018

You may also like...

3 Responses

 1. SVSIE says:

  cô cho em hỏi là làm bài tập bố sung cho bài thi cuối kì là như thế nào ạ

 2. Student of sie says:

  Quá hay =))) . <3 <3 <3 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *