Thông báo về việc nhận thẻ bảo hiểm Y tế

Kính gửi: Sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế

Viện Đào tạo Quốc tế – trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thông báo về việc nhận thẻ BHYT năm 2018 (giá trị thẻ 12 tháng từ 01/01/2018 đến 31/12/2018)

Thời gian nhận: Từ ngày 29/01/2018 đến ngày 02/02/2018. Sinh viên đến nhận thẻ tại Văn phòng Viện vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

  • Sáng từ 8h00 – 11h30
  • Chiều 14h00 – 17h00

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *