Thông báo về việc nghỉ học 30/4-1/5 và lịch học bù

Phòng ĐT xin thông báo về việc nghỉ học 30/4-1/5 và học bù như sau: 

-Sinh viên học bình thường thứ 7 ngày 27/4. 

-Sinh viên được nghỉ học từ thứ 2 – thứ 4, ngày 29/4-1/5.  -Sinh viên học bù cho thứ 2 ngày 29/4 vào thứ 7 ngày 4/5. Lịch học và phòng học giữ nguyên, chỉ chuyển từ thứ 2 vào thứ 7

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *