Thông báo về việc mua Bảo hiểm Y tế bổ sung năm 2018

Viện Đào tạo Quốc tế sẽ tiến hành mua Bảo hiểm Y tế (BHYT) theo diện học sinh, sinh viên năm 2018 cho sinh viên khóa 12,13,14,15 và một số sinh viên khóa 16 chưa mua BHYT năm 2018. Sau khi đăng ký mua BHYT 12 tháng, Viện Đào tạo Quốc tế tiếp tục mua BHYT bổ sung 11 tháng cho sinh viên. Số tiền mua BHYT 11 tháng là 450 300đ ( bốn trăm năm mươi nghìn ba trăm đồng)

– Thời gian nộp từ ngày 02/1/2018 đến ngày 05/1/2018

– Địa điểm: Phòng 201 – D7 ( bàn 6)

sinh viên đến nộp vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

– Sáng từ 8h00 – 11h30

– Chiều 14h00 – 17h00

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *