Thông báo về việc mở tài khoản và nộp học phí qua thẻ ngân hàng ATM

THÔNG BÁO

Về việc làm thẻ ATM và nộp học phí bằng thẻ ATM

        Viện Đào tạo Quốc tế – trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thông báo về việc làm thẻ ATM cho sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế. Viện sẽ tiến hành thu học phí bằng thẻ ATM từ học kỳ I năm học 2017-2018 và bắt đầu làm thẻ ATM miễn phí cho sinh viên tại ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh Hà Nội Phòng giao dịch Hai Bà Trưng (Agribank).

  1. Thủ tục làm thẻ ATM như sau:
  2. Đối với những sinh viên đã có thẻ ATM tại Agirbank nhánh Hà Nội phòng giao dịch Hai Bà Trưng, sinh viên điền đầy đủ thông tin vào bảng kê danh sách “Sinh viên đã có thẻ ATM tại Agribank chi nhánh Hà Nội phòng giao dịch Hai Bà Trưng” và làm Giấy đề nghị phát hành kiêm hợp đồng sử dụng thẻ ghi nợ nội địa (mẫu do ngân hàng cung cấp và đã được phát cho sv trong buổi orientation).
  3. Đối với những sinh viên chưa có thẻ hoặc có nhu cầu làm lại thẻ ATM tại Agribank chi nhánh Hà Nội phòng giao dịch Hai Bà Trưng làm hồ sơ mở thẻ ATM gồm 4 loại giấy tờ như sau:
  4. 01 Giấy đề nghị phát hành kiêm hợp đồng sử dụng thẻ ghi nợ nội địa (mẫu do ngân hàng cung cấp và đã được phát cho sv trong buổi orientation) => đề nghị sv dán 1 ảnh 4×6 vào mẫu này.
  5. 01 Giấy đăng ký thông tin khách hàng mở tài khoản và sử dụng dịch vụ (mẫu do ngân hàng cung cấp và đã được phát cho sv trong buổi orientation) => đề nghị sv dán 1 ảnh 4×6 vào mẫu này.
  6. 01 Giấy nhận hồ sơ kiêm phiếu hẹn. (Sv ký luôn Phiếu nhận hồ sơ kiêm giấy hẹn tại mặt sau ở phần Chủ thẻ/người được ủy quyền)
  7. 01 Chứng minh thư photo 2 mặt
  8. Thủ tục nộp học phí qua thẻ ATM.
  9. Sinh viên làm hồ sơ mở thẻ ATM và đề nghị phát hành kiêm hợp đồng sử dụng thẻ ghi nợ, nộp về cho lớp trưởng và lớp trưởng tập hợp nộp cho cô Nhung bàn số 6 phòng 202A, SĐT: 0912 494 555 trước ngày 05/09/2017.
  10. Khi có thông báo đóng học phí, sinh viên nộp tiền vào tài khoản ATM của mình, ngân hàng sẽ tiến hành trích nợ số tiền đúng như quy định (không nộp trực tiếp vào TK trường như lần đầu nhập học).

Download Mẫu: Mẫu đăng ký mở tài khoản ngân hàng

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *