Thông báo về việc mở lớp kỳ Hè 20183

Sau khi khảo sát nhu cầu mở lớp học lại kỳ Hè 20183 cho sinh viên, Văn phòng các chương trình đào tạo quốc tế đã liên hệ với các Viện chuyên môn và dự kiến mở các lớp như sau:

– Phương pháp tính

– Tiếng Nhật 3

– Đồ án tốt nghiệp cử nhân (6 SV LUH14)

– Thực tập kỹ thuật (2375 – ET3270Q – LUH15): chuyển từ kỳ 20182

– Thực tập kỹ thuật (2343 – IT4991Q – G-INP15): chuyển từ kỳ 20182

– Thực tập kỹ thuật (2344 – IT4991Q – VUWIT14): chuyển từ kỳ 20182

* Các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng, Lý luận chính trị: những sinh viên đã đăng ký trên Google-form sẽ được ghép học cùng các lớp đại trà.

* Những sinh viên kỳ cuối, chuẩn bị tốt nghiệp, nếu còn 1 môn chưa đạt có thể viết đơn, Văn phòng sẽ xem xét để ghép lớp (hạn nhận đơn đến hết 16h ngày 17/6).

* Các môn Vật lý mở với điều kiện số SV đăng ký lớn hơn 25 SV mỗi lớp. Hiện tại: Vật lý 1 (20 SV); Vật lý 2 (21 SV); Vật lý 3 (16 SV). Vì vậy, nếu muốn mở phải có SV đăng ký thêm (hạn đăng ký thêm đến hết 16h ngày 17/6, sau thời gian trên nếu không đủ số lượng 25 SV/lớp thì sẽ hủy).

*Sinh viên gặp giáo viên quản ngành để ký xác nhận.

Deadline xác nhận: 21/6/2019.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *