Thông báo về việc học các môn Lý luận chính trị (lớp chính: TROY17CSA & TROY17BAA)

Kính gửi: Sinh viên lớp TROY17CSA & TROY17BAA

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo tới các em kế hoạch học các môn Lý luận chính trị học kỳ I năm học 2018-2019 các lớp TROY17A nh­ư sau:

TT Môn học Lịch học Lịch thi
1 Đường lối CM của Đảng CSVN (45 tiết LT+TL) Các buổi chiều từ thứ 3 ngày 4/9 đến 14/9 tại 405/D7 Theo kế hoạch của Giáo viên
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh  (45 tiết LT+TL) Từ ngày 17/9 đến 28/9

Chiều thứ 2, sáng thứ 3 và chiều thứ 5 tại 405/D7

 

Thời gian hoc: (5 tiết)

Sáng: Từ 7h35 – 11h50

Chiều: Từ 13h20 – 17h35

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *