Thông báo giải quyết chế độ chính sách cho sinh viên hệ đại học chính quy thuộc các chương trình HT ĐTQT, năm học 2016 – 2017

Theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài Chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021, những sinh viên thuộc diện chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước sẽ được miễn, giảm học phí tại Trường. Sinh viên theo học hệ đào tạo chính quy thuộc các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế được hưởng mức miễn, giảm tối đa không vượt quá mức học phí quy định đối với sinh viên hệ đại trà.

{Ví dụ: Sinh viên Nguyễn Văn A, thuộc đối tượng 05, đang theo học CTHT với ĐHCN Nagaoka, Nhật Bản (NUT) với mức học phí quy định là 14.000.000đ/học kỳ.

Theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020 – 2021, sinh viên Nguyễn Văn A được miễn 100% học phí quy định đối với sinh viên hệ chính quy đại trà tại ĐH Bách Khoa Hà Nội là 145.000đ/tín chỉ * (tối đa) 18 tín chỉ/học kỳ.

Như vậy, số tiền Nguyễn Văn A được miễn giảm tối đa trong 1 học kỳ là 2.610.000đ.

Số tiền học phí còn lại em sẽ phải đóng tại Viện Đào tạo Quốc tế là 11.390.000đ}

Để tiến hành thủ tục miễn, giảm đối với sinh viên SIE, Viện Đào tạo Quốc tế thông báo tới toàn thể sinh viên trong Viện thuộc đối tượng được quy định dưới đây đến nộp những giấy tờ liên quan theo như hướng dẫn.

Thời gian tiếp nhận: Từ 27/10/2016 đến hết ngày 03/11/2016

Địa điểm tiếp nhận: Phòng 201, nhà D7, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. (Gặp cô Hiền)

Lưu ý:

TT Đối tượng Ký hiệu Các giấy tờ cần chuẩn bị
1 Anh hùng LLVT Nhân dân, thương binh, bệnh binh, người hưởng chế độ chính sách như thương binh

AH, TB, BB

–       Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLC-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016)

–       Đơn xin hưởng chế độ ưu đãi (theo mẫu của Bộ LĐTB&XH) có chứng nhận của Phòng LĐTB&XH Quận (hoặc Huyện, Thi xã,…)

–       Bản sao công chứng giấy chứng nhận Liệt sỹ, thẻ thương binh, bệnh binh,… quyết định được hưởng trợ cấp với người bị nhiễm chất độc hoá học của Bố, Mẹ.

–       Bản sao công chứng giấy khai sinh của sinh viên

2 Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945, con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/08/1945 CCBCM
3 Con của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân CAH
4 Con của Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến CAH
5 Con của Liệt sỹ CLS
6 Con của Thương binh CTB
7 Con của Bệnh binh CBB
8 Con của người hưởng chính sách như thương binh CNTB
9 Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học CĐHH
10 Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa MC –       Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLC-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016)

–       Đơn xin hưởng chế độ ưu đãi, trình bày hoàn cảnh gia đình (có xác nhận của chính quyền địa phương)

–       Bản sao có công chứng giấy chứng tử của Bố, Mẹ

–       Bản sao công chứng giấy khai sinh của sinh viên

11 Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn DT-ĐBKK

–      Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLC-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016)

–      Đơn xin hưởng chế độ ưu đãi, trình bày hoàn cảnh gia đình, tên Bố, Mẹ, nơi công tác và hộ khẩu thường trú của Bố, mẹ (có xác nhận của chính quyền địa phương)

–      Bản sao công chứng hộ khẩu thường trú của gia đình

–      Bản sao công chứng giấy khai sinh của sinh viên

12 Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo TT

–      Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLC-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016).

–      Đơn xin hưởng chế độ ưu đãi (có xác nhận của chính quyền địa phương)

–      Tờ khai thông tin của người khuyết tật có kết luận của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp Xã (Mẫu số 01 – Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động và Thương binh và Xã hội).

–      Bản sao công chứng sổ hộ nghèo hoặc Giấy chứng nhận học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có xác nhận của Chính quyền địa phương (theo mẫu của Thông tư liên tịch số 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ra ngày 03/8/2009.

13 Sinh viên hệ cử tuyển CT (Không áp dụng tại Viện Đào tạo Quốc tế)
14 Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo HN-DT –      Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLC-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016)

–      Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập.

–      Đơn xin hưởng chế độ ưu đãi, trình bày hoàn cảnh gia đình (có chứng nhận của chính quyền địa phương)

–      Bản sao công chứng giấy khai sinh của sinh viên

–      Bản sao công chứng sổ hộ nghèo hoặc Giấy chứng nhận học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo có xác nhận của chính quyền địa phương (theo mẫu của Thông tư liên tịch số 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ra ngày 03/8/2009)

15 Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

XĐBKK-DT

–      Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLC-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016)

–      Đơn xin hưởng chế độ ưu đãi, trình bày hoàn cảnh gia đình, tên Bố, Mẹ, nơi công tác và hộ khẩu thường trú của Bố, mẹ (có xác nhận của chính quyền địa phương)

–      Bản sao công chứng hộ khẩu thường trú của gia đình

–      Bản sao công chứng giấy khai sinh của sinh viên

16 Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên

TNLĐ

–      Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLC-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016)

–      Đơn xin hưởng chế độ ưu đãi, trình bày hoàn cảnh gia đình (có chứng nhận của bảo hiểm xã hội)

–      Bản sao công chứng Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp do tai nạn lao động

–      Bản sao công chứng giấy chứng trợ cấp TNLĐ-BNN

–      Bản sao công chứng giấy khai sinh của sinh viên.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *