Thông báo về việc đăng ký học bổng “TOKAI 2012”

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số………/TB-ĐHBK-ĐTQTv/v:  Học bổng Tokai 2011-2012

 

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2013

 THÔNG BÁO

v/v đăng ký học bổng “Công ty TOKAI”

Chương trình học bổng Tokai, do Công ty Tokai Kogyo,  Nhật bản tài trợ, thông báo tuyển chọn và trao Học bổng Tokai lần thứ năm.

Học bổng sẽ được trao cho những sinh viên xuất sắc một số ngành của trường Bách Khoa do Công ty Tokai Kogyo quy định.

Học bổng TOKAI là nguồn động viên các sinh viên nỗ lực hơn trong học tập. Đây có thể là cơ sở để các sinh viên này có cơ hội việc làm với tập đoàn Tokai Kogyo và các công ty khác của Nhật.

Trong năm 2011-2012, Chương trình học bổng dành cho sinh viên xuất sắc các khoa ngành, cụ thể như sau:

Học bổng cho sinh viên xuất sắc: Mỗi học bổng trị giá tương đương 500 USD/năm lĩnh bằng tiền Việt Nam đồng :

Đối tượng:

a) 1 Sinh viên chương trình VUW (kết quả năm thứ 2 hoặc thứ 3)

b) 2 Sinh viên chương trình NUT (kết quả năm thứ 2 hoặc/và 3)

c) 2 Sinh viên Viện Cơ khí (kết quả năm thứ 3 hoặc/và 4)

d) 2 Sinh viên ngành Động cơ ô tô (năm thứ 3 và 4)

e) 2 Sinh viên Viện Công nghệ thông tin (năm thứ 3 hoặc/và 4)

Tiêu chí xét học bổng

– Sinh viên hết năm thứ 3 và 4 (đối với hệ 5 năm) và sinh viên năm hết thứ 2 và 3 (đối với hệ 4 năm) các ngành nêu trên.

– Điểm IELTS từ 5,5 hoặc tương đương trở lên đối với các sinh viên chương trình VUW.

– Trình độ tiếng Nhật từ Nikyu 4 đối với sinh viên NUT

– Điểm trung bình  học tập tại trường đại học của năm học 2011 – 2012 đạt từ 7,0 trở lên.

– Đạo đức tốt, không chịu bất kỳ hình thức kỷ luật nào trong quá trình học tập.

– Chưa nhận một học bổng nào khác trong năm học (ngoài học bổng dành cho sinh viên xét theo chế độ chính sách của trường đang theo học, nếu có).

– Mỗi sinh viên nhận học bổng không quá 2 lần.

– Ưu tiên các sinh viên có năng lực tiếng Nhật tốt và quyết tâm học tiếng Nhật.

– Ưu tiên các sinh viên nguyện vọng làm việc tại các doanh nghiệp, công ty của Nhật Bản sau khi tốt nghiệp đại học.

Kế hoạch trao học bổng:

–   Nhận hồ sơ: từ 3/01/2013 đến hết ngày 17/01/2013

–   Xét học bổng: từ 18/01 đến 21/01/2013

–   Lễ trao học bổng dự kiến 22/01/2013

 Chi tiết về chương trình học bổng tại: Chương trình Học bổng Tokai 

Phòng 205, tầng 2, nhà D7, ĐHBKHN – 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội, Việt Nam
Tel.: (84- 4) 3 868-2261
Email: thu.tranthiminh@hust.vn

– Website: https://sie.hust.edu.vn

Xem chi tiết và lấy mẫu đơn tại:  https://sie.hust.edu.vn

Thông báo học bổng Tokai 2012 (11-01-2013, 223 hits) Mẫu đơn đăng ký xét học bổng TOKAI 2012 (11-01-2013, 380 hits)

Nơi nhận:    

Phòng CTCTSV, HTQT                                                 VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

-Viện ĐTQT.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *