Thông báo về việc tổ chức khen thưởng những sinh viên có thành tích học tập tốt học kỳ II (2015-2016)

Để kịp thời động viên, khen thưởng những sinh viên có thành tích học tập tốt học kỳ II (2015-2016), Viện Đào tạo Quốc tế sẽ tổ chức Lễ khen thưởng cho sinh viên các lớp:

Thời gian: 07h50’, thứ năm, ngày 06/10/2016

Địa điểm: P.206 nhà D7.

Để buổi lễ được diễn ra đúng kế hoạch, trang trọng và ý nghĩa nhất, Viện đề nghị tất cả sinh viên được khen thưởng có mặt đầy đủ, đúng giờ, trang phục lễ phục lịch sự gọn gàng.

bk60-nam

VIỆN TRƯỞNG

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *