Thông báo về thay đổi lịch thi cuối kỳ học kỳ 1 năm 2017 – 2018

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo về việc thay đổi lịch thi một số môn học của các lớp trong kỳ 1 năm học 2017 – 2018, lịch thi mới cụ thể như sau.

Vật lý 3: 
  • VUWIT15: Kíp 2 thứ ba, ngày 26.12.17,  phòng 103D7
  • LTU15+G-INP15: Kíp 2 thứ ba, ngày 26.12.17, phòng 102D7
Vật lý 1:
  • NUT16+G-INP16: Kíp 4 thứ sáu, ngày 05.01.18, phòng 102D7
  • VUWIT16+LTU16: Kíp 4 thứ sáu, ngày 05.01.18, phòng 301D7
  • LUH16+VUWBA16: Kíp 4 thứ sáu, ngày 05.01.18, phòng 103D7
  • IEM15+IEM16: (dạy bằng TA) Kíp 4 thứ sáu, ngày 05.01.18, phòng 305D7

Tư tưởng Hồ Chí Minh:

  • G-INP15+LTU15: Kíp 1 (7h00) thứ tư, ngày 20.12.17 phòng 102D7
  • LUH15+VUWBA15: Kíp 2 (9h30) thứ tư, ngày 20.12.17, phòng102 D7
  • NUT15+IEM15: Kíp 3 (12h20) thứ tư, ngày 20.12.17, phòng 102D7

Những Nguyên lý CB của CN Mác Lê Nin 1:

  • LUH16+IEM16: Kíp 4 thứ tư 03.01.18 301D7

Trân trọng thông báo đến quý thầy cô và các bạn sinh viên.

Mọi thông tin chi tiết, thắc mắc vui lòng liên hệ cô Liên Hương, phòng 201-D7 trong giờ hành chính.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *