Thông báo về Lễ tuyên dương và khen thưởng sinh viên

Hưởng ứng cuộc phát động sinh viên Nghiên cứu Khoa học (NCKH) và thi Olympic của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội và phong trào thi đua học tốt hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập Viện Đào tạo Quốc tế, trong năm học 2016 – 2017 vừa qua, sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ: 60 sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, 14 sinh viên đạt giải tại các cuộc thi Olympic Ngoại ngữ (tiếng Anh, Pháp, Nhật), 01 sinh viên đạt giải sinh viên NCKH cấp trường, 02 sinh viên đạt gải ý tưởng sáng tạo, 02 tập thể có đóng góp tích cực trong hoạt động ngoại khóa, đặc biệt có 01 sinh viên trở thành Đại sứ Thanh niên của Cao ủy Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu,…

Nhằm động viên và khuyến khích sinh viên, Viện Đào tạo Quốc tế tiến hành tổ chức lễ khen thưởng những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và có đóng góp tích cực trong phong trào Sinh viên NCKH và Thi Olympic năm học 2016 – 2017 theo thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian: 17h30, thứ Ba ngày 31/10/2017

Địa điểm: Phòng 206 nhà D7, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

Danh sách các sinh viên được khen thưởng như sau:

STT Họ và tên Lớp Thành tích
1 Nguyễn Thanh Bình LTU11B Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
2 Lê Thị Mai LTU12A Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
3 Dư Ngọc Cường LTU12B Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
4 Đỗ Thanh Hà LTU13A Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
5 Nguyễn Ngọc Dũng LTU13B Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
6 Phùng Văn Hoàng LTU15 Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
7 Bùi Thị Anh VUW12B Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
8 Cao Phương Ly VUW13A Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
9 Đinh Vũ Hà Linh VUW13B Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
10 Nguyễn Trần Tuấn Nam VUWIT13A Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
11 Đỗ Đức Thanh Thùy VUWBA14 Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
12 Đặng Thị Thảo VUWIT14 Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
13 Trần Thị Thanh Thảo VUWBA15 Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
14 Trần Tuấn Anh VUWIT15 Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
15 Vũ Trung Sơn TROY12B Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
16 Nguyễn Thái Dương TROY13A Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
17 Ngô Văn Anh Minh TROY14A Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
18 Đào Đình An TROY14B Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
19 Hoàng Vũ Đức UPMF14 Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
20 Trần Thị Thùy Linh UPMF15 Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
21 Nguyễn Quốc Thắng NUT12 Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
22 Phùng Tuấn Linh NUT13 Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
23 Nguyễn Tuấn Anh NUT14 Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
24 Trần Việt Thành NUT15 Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
25 Vũ Việt Dũng LUH12 Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
26 Nguyễn Huy Hiếu LUH13 Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
27 Nguyễn Hà Trung LUH14 Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
28 Nguyễn Huy Đông LUH15 Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
29 Nguyễn Phương Hảo INPG12 Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
30 Trần Ngọc Sơn INPG13 Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
31 Nguyễn Thị Huệ VUWBA15 Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
32 Nguyễn Thị Tâm VUWBA14 Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
33 Trần Minh Đạt VUWIT13A Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
34 Bùi Thị Lan Anh VUWBA13B Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
35 Vũ Thị Thu Hà VUWBA13A Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
36 Hán Đức Toàn VUWIT12B Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
37 Nguyễn Thùy Linh VUWBA12B Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
38 Vũ Thu Thủy VUWBA12A Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
39 Trương Đăng Quang LTU15 Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
40 Trần Duy Tùng LTU14 Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
41 Chử Hoài Linh LTU13A Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
42 Ngô Quang Trí LTU12B Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
43 Trần Hữu Nam Phương LTU12A Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
44 Nguyễn Thị Hương LTU11B Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
45 Phạm Thị Phương Anh LTU11A Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
46 Đào Trí Đức TROY12A Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
47 Phạm Thu Hương TROY12B Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
48 Phạm Duy Thái TROY13A Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
49 Ngô Quang Duy TROY13B Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
50 Trần Đức Thuận TROY14A Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
51 Nguyễn Thị Diệu Linh UPMF15 Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
52 Mai Thị Toan NUT11 Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
53 Đoàn Tuấn Anh NUT12 Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
54 Phùng Văn Long NUT13 Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
55 Nguyễn Đức Chính NUT14 Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
56 Mai Duy LUH11 Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
57 Nguyễn Minh Châu LUH12 Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
58 Hồ Đức Anh LUH13 Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
59 Nguyễn Công Sơn INPG12 Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2016 – 2017
60 Vũ Sao Anh UPMF15 Có đóng góp tích cực trong phong trào Nghiên cứu khoa học và thi Olympic năm học 2016 – 2017
61 Trần Trịnh Quỳnh Lâm INPG14 Có đóng góp tích cực trong phong trào Nghiên cứu khoa học và thi Olympic năm học 2016 – 2017
62 Nguyễn Công Khang NUT14 Có đóng góp tích cực trong phong trào Nghiên cứu khoa học và thi Olympic năm học 2016 – 2017
63 Hoàng Thanh Hằng UPMF15 Có đóng góp tích cực trong phong trào Nghiên cứu khoa học và thi Olympic năm học 2016 – 2017
64 Võ Hồ Phương Nam INPG14 Có đóng góp tích cực trong phong trào Nghiên cứu khoa học và thi Olympic năm học 2016 – 2017
65 Vũ Mạnh Cường NUT15 Có đóng góp tích cực trong phong trào Nghiên cứu khoa học và thi Olympic năm học 2016 – 2017
66 Nguyễn Ngọc Quý NUT14 Có đóng góp tích cực trong phong trào Nghiên cứu khoa học và thi Olympic năm học 2016 – 2017
67 Nghiêm Thị Dung NUT15 Có đóng góp tích cực trong phong trào Nghiên cứu khoa học và thi Olympic năm học 2016 – 2017
68 Nguyễn Vũ Trung Kiên NUT15 Có đóng góp tích cực trong phong trào Nghiên cứu khoa học và thi Olympic năm học 2016 – 2017
69 Trần Việt Thành NUT 15 Có đóng góp tích cực trong phong trào Nghiên cứu khoa học và thi Olympic năm học 2016 – 2017
70 Nguyễn Thế Hoàng NUT14 Có đóng góp tích cực trong phong trào Nghiên cứu khoa học và thi Olympic năm học 2016 – 2017
71 Nguyễn Văn Kiệt NUT14 Có đóng góp tích cực trong phong trào Nghiên cứu khoa học và thi Olympic năm học 2016 – 2017
72 Nguyễn Minh Đức LTU11A Có đóng góp tích cực trong phong trào Nghiên cứu khoa học và thi Olympic năm học 2016 – 2017
73 Nguyễn Minh Đức INPG15 Có đóng góp tích cực trong phong trào Nghiên cứu khoa học và thi Olympic năm học 2016 – 2017
74 Đinh Thị Quy UPMF13 Có đóng góp tích cực trong công tác phát triển câu lạc bộ tiếng Pháp năm học 2016 – 2017
75 Trịnh Thị Thu Bích UPMF13 Đã có thành tích học tập tiêu biểu và đóng góp tích cực cho công tác phát triển CLB tiếng Pháp năm học 2016 – 2017
76 Nguyễn Minh Tuấn UPMF13 Có đóng góp tích cực trong công tác phát triển CLB tiếng Pháp năm học 2016 – 2017
77 Trần Thị Ngọc Ánh UPMF13 Có đóng góp tích cực trong công tác phát triển CLB tiếng Pháp năm học 2016 – 2017
78 Nguyễn Ngọc Thuý UPMF13 Có đóng góp tích cực trong công tác phát triển CLB tiếng Pháp năm học 2016 – 2017
79 Nguyễn Văn Cường NUT14 Có đóng góp tích cực trong công tác phát triển CLB tiếng Nhật năm học 2016 – 2017
80 Nguyễn Ngọc Quý NUT14 Có đóng góp tích cực trong công tác phát triển CLB tiếng Nhật năm học 2016 – 2017
81 Nguyễn Trí Viễn NUT14 Có đóng góp tích cực trong công tác phát triển CLB tiếng Nhật năm học 2016 – 2017
82 Nguyễn Đức Huy LTU12B Có đóng góp tích cực trong phong trào Nghiên cứu khoa học và thi Olympic năm học 2016 – 2017
83 Nguyễn Ngọc Huyền TROY-BA14 Có đóng góp tích cực trong phong trào Nghiên cứu khoa học và thi Olympic năm học 2016 – 2017
84 Vũ Hoàng Phương UPMF12 Đã có những thành tích nổi bật trong các hoạt động vì môi trường và cộng đồng
85 Ngô Quang Trí LTU12B Có đóng góp tích cực trong phong trào Nghiên cứu khoa học và thi Olympic năm học 2016 – 2017
86 Nguyễn Tuấn Ngọc Nam NUT11 Có đóng góp tích cực trong phong trào Nghiên cứu khoa học và thi Olympic năm học 2016 – 2017

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo tới các sinh viên có tên đến tham dự buổi lễ vào thời gian và địa điểm nói trên. Để xác nhận sự có mặt tham dự, sinh viên liên hệ:

Trịnh Thị Thu Bích – ĐT: 0164 857 1996 *** Email: trinhthubich@gmail.com

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *