Thông báo về khóa học “Nền kinh tế số” (Digital Economy) của TS.Josep Domenech, ĐH Bách Khoa Valencia, Tây Ban Nha cho sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế

Trong khuôn khổ dự án Erasmus+ KA107, PGS. Josep Domenech, ĐH Bách Khoa Valencia, Tây Ban Nha sẽ tổ chức khóa học ngắn hạn “Nền kinh tế số” (Digital Economy) cho sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội từ ngày 23-27/4/2018. Sinh viên sẽ được cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học nếu đi học đủ 3 buổi và đạt bài kiểm tra ngắn.

Lớp học sẽ được tổ chức tại phòng 206, giảng đường D7. Đối tượng tham dự chính thức là sinh viên VUW-BA 13B và VUW-BA 14. Các sinh viên khác có nguyện vọng tham gia lớp học có thể đăng ký với cô Liên Anh (E-mail: anh.buithilien@hust.edu.vn) trước thứ Sáu, ngày 20/4/2018. Lịch học chuyên gia đã được up lên web: https://sie.hust.edu.vn/download/?did=6075 .

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo tới các bạn sinh viên.

GIỚI THIỆU VỀ CHUYÊN GIA VÀ NỘI DUNG MÔN HỌC

Josep Domenech là một chuyên gia xuất sắc của Tây Ban Nha và Châu Âu trong lĩnh vực kinh tế số. Ông có một nền tảng học vấn phong phú. Ông đã nhận bằng Cử nhân, Thạc Sĩ và Tiến sĩ ngành Khoa học Máy tính, Thạc sĩ ngành Các ứng dụng truyền thông đa phương tiện của Trường Đại học Bách Khoa Valencia và nhận bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh, Thạc Sĩ Kinh tế học của Trường Đại học Valencia (Tây Ban Nha). Chính quyền thành phố Valencia đã trao tặng cho ông giải thưởng Xuất sắc về Giáo dục Đại học năm 2011 và Giải sinh viên đại học xuất sắc năm 2001.

Sau thời gian làm việc tại Trường Đại học Valencia và Trường Đại học Jaume I, ông hiện là Phó giáo sư của Khoa Kinh tế và Khoa học Xã hội tại Trường Đại học Bách Khoa Valencia (Tây Ban Nha).

Các hướng nghiên cứu của PGS. Josep Domenech bao gồm sử dụng thuật toán mô phỏng các tác nhân xã hội, các chính sách công nghiệp và đổi mới, hiệu năng web và đặc tính người dùng và người tiêu dùng. Ông cũng đã thực hiện một số công trình phân tích các ngành công nghiệp vùng. Ông là thành viên hội đồng kỹ thuật trong một số hội nghị quốc tế liên quan đến các hướng nghiên cứu nói trên.

Thông tin liên lạc:

Dr. Josep Domenech

Phone: +34 963 877 000 Ext. 74749

Fax: +34 963 877 479

Email: jdomenech  upvnet.upv.es

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà 3C, Khoa Kinh tế và Khoa học xã hội, Trường Đại học Bách Khoa Valencia, Tây Ban Nha (Building 3C – 2nd. Floor, Dept. Economia i Ciències Socials, Universitat Politècnica de València, 46022, València, Spain)

Trang cá nhân: http://josepdomenech.com/short-bio.html

Nội dung khóa học “Nền kinh tế số” (Digital Economy)

 1. Preliminaries/Những vấn đề cơ bản
  1.1. The Internet and the WWW/Internet và không gian mạng
  1.2. Traditional Business and On-line Communication/Kinh doanh truyền thống và truyền thông trực tuyến
  1.3. Electronic Commerce/Thương mại điện tử
  1.4. Digital Business/Kinh doanh số
 2. Electronic Commerce models/Các mô hình thương mại điện tử
  1.1.Introduction/Giới thiệu chung
  1.2.Value proposition/Định đề giá trị
  1.3.Market opportunity/Những cơ hội của thị trường
  1.4.Market understanding/Thấu hiểu hoạt động kinh doanh
  1.5.Revenue stream/Dòng lợi tức
  1.6.Channels/Các kênh thương mại
 3. Digital analytics and applied quantitative methods/ Các phương pháp phân tích định lượng ứng dụng và phân tích kỹ thuật số

  3.1.The value of data/Giá trị dữ liệu
  3.2.Digital Analytics/Phân tích kỹ thuật số
  3.3.Metrics/Thang đo
  3.4.Hypothesis formation/Thông tin giả thuyết
  3.5.Experimenting/Nghiên cứu thực nghiệm
  3.6.Data Mining and Machine Learning/Khai phá dữ liệu và Học máy

(Kim Chung phiên dịch và biên tập)

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *