Thông báo về kế hoạch nhập học và các hoạt động đầu khóa cho sinh viên năm thứ nhất (K17) các chương trình quốc tế năm học 2018 – 2019

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo kế hoạch nhập học và các hoạt động đầu khóa cho sinh viên năm thứ nhất (K17) các chương trình đào tạo quốc tế như sau:

TT Thời gian Chương trình  Địa điểm
1 Từ 07h30 – 17h00

Thứ 2 – Ngày 20/8

Làm thủ tục nhập học và thu hồ sơ sinh viên Hội trường C2
2 Sáng 08h00

Chiều 13h00

Thứ 5 – Ngày 23/8

Kiểm tra tiếng Anh dành cho sinh viên các chương trình: IT – LTU; IT – VUW; GU – ME; EM – NU; EM – VUW; TROY – IT; TROY – BA Tầng 3/ D7

(thông báo kiểm tra và phiếu

đăng ký sẽ phát tại ngày nhập học hoặc xem trên website)

3 Từ 08h30 – 11h30

Thứ 5 – Ngày 23/8

Buổi định hướng dành cho sinh viên ET-LUH Phòng 204/D7
4 Từ 14h00 – 17h00

Thứ 5 – Ngày 23/8

Buổi định hướng dành cho sinh viên ME-NUT Phòng 302/C1
5 Từ 14h00 – 17h00

Thứ 5 – Ngày 23/8

Buổi định hướng dành cho sinh viên IT-G.INP IT-G.INP: P.206/D7
6 Từ 08h30 – 11h30

Thứ 6 – Ngày 24/8

Buổi định hướng dành cho sinh viên IT-LTU; EM-NU IT-LTU: P. 206/D7

EM-NU: P. 204/D7

7 Từ 14h00 – 17h00

Thứ 6 – Ngày 24/8

Buổi định hướng cho sinh viên: EM-VUW và IT-VUW EM-VUW: P204/D7

IT-VUW: P206/D7

8 Từ 08h30 – 11h30

Thứ 2 – Ngày 27/8

Buổi định hướng cho sinh viên: ME-GU và TROY-IT/BA TROY-IT/BA: P206/D7

ME-GU: P204/D7

9 Từ 13h30

Thứ 2 – Ngày 27/8

Sinh hoạt công dân (tất cả SV các chương trình) Hội trường tầng 10

Thư Viện Tạ Quang Bửu

10 Từ 08h30 – 11h30

Thứ 3 – Ngày 28/8

Buổi định hướng cho sinh viên Tiếng Anh tăng cường Phòng 302/C1
11 (Dự kiến)

Ngày 28/8-30/8

Khám sức khỏe đầu năm

NUT, GU, LUH, LTU, VUW-IT (sáng các ngày)

GINP, VUW-BA, NU, TROY (chiều các ngày)

Trung tâm Y tế

Bách Khoa

Số 5 Tạ Quang Bửu

12 (Dự kiến)

Từ 28-30/8

Kiểm tra quy chế (Lịch thi sẽ được thông báo tại ngày nhập học hoặc trên website) sie.hust.edu.vn
13 Từ 07h00
Thứ 4 – 29/8/2018
Khai giảng năm học mới Quảng trường C1
14 Ngày 04/9/2018 Học chính khóa (lịch học sẽ truy cập trên website của Viện Đào tạo Quốc tế) sie.hust.edu.vn

Kế hoạch học tập trên là nội dung bắt buộc đề nghị các em sinh viên phải tham gia đầy đủ, có mặt đúng giờ.

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *