Thông báo về kế hoạch làm lại thẻ sinh viên

Viện Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thông báo về việc làm lại thẻ sinh viên như sau:

  1. Đối tượng làm thẻ: Sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế các khóa
  2. Thủ tục đăng ký làm lại thẻ: Sinh viên mang 2 ảnh 3×4 ( ảnh mới chụp không phải trên chất liệu giấy lụa), Chứng minh nhân dân và phí làm lại thẻ đến nhà D7 phòng 201 (bàn số 6)
  3. Thời gian đang ký làm và nhận lại thẻ mới: Sinh viên đến đăng ký làm lại thẻ vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
  • Đợt 1: Đăng ký từ 26/02 đến 09/03/2018: Nhận lại 01/4/2018
  • Đợt 2: Đăng ký từ 02/05 đến 11/05/2018: Nhận lại 30/05/2018

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *