Thông báo về học bổng trao đổi cho sinh viên G-INP

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo tới các sinh viên chương trình G-INP nội dung học bổng như sau:
Trường Grenoble-INP dự kiến trao học bổng trao đổi cho sinh viên G-INP. Sinh viên các lớp G-INP có kết quả học tập từ khá trở lên có chứng chỉ tiếng Pháp B2, B1 có nguyện vọng đi trao đổi tại trường G-INP chuẩn bị CV, bảng điểm, chứng chỉ tiếng Pháp nộp cho cô Hương Giang (điều phối viên chương trình G-INP) hoặc cô Phương (quản ngành) trước 15/9/2017.
Dự kiến GS. Christophe Bobineau sẽ phỏng vấn sơ tuyển các hồ sơ đạt yêu cầu vào ngày 15/9/2017.
Trân trọng thông báo.
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
 

Khuôn viên Grenoble INP

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *