Thông báo về cuộc họp giữa đại diện trường G-INP và sinh viên chương trình G-INP

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo lịch họp giữa Đại diện trường G-INP và sinh viên chương trình G-INP như sau:

Thời gian Địa điểm Nội dung
 

 

16h00 ngày 09/3/2018

 

 

102 – D7

– Giới thiệu chương trình hợp tác đào tạo giữa trường G-INP và ĐHBK

– Giải đáp các thắc mắc của sinh viên khi học tại chương trình

– Phỏng vấn đối với những sinh viên có nguyện vọng chuyển tiếp sang học tại trường G-INP (hồ sơ cần chuẩn bị: Bảng điểm, CV, chứng chỉ tiếng pháp…)

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *