Thông báo về chương trình “Tap That APP” của Nokia dành cho sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội

Chương trình “Tap That App” là một phần trong chương trình hợp tác của Nokia với trường đại học Bách Khoa Hà Nội nhằm hướng tới việc đào tạo một thế hệ các nhà phát triển ứng dụng di động trẻ, có năng lực thông qua việc tạo ra các sản phẩm phần mềm sáng tạo để cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu. Sinh viên của Đại Học Bách Khoa Hà Nội sẽ có cơ hội được trải nghiệm việc thực hiện một dự án thực tế từ đầu đến cuối: Lên ý tưởng, trình bày ý tưởng, thiết kế và lập trình ứng dụng, marketing và phân phối sản phẩm của mình.

Sinh viên trường Đại học Bách Khoa sẽ thành  lập nhóm, đề xuất ý tưởng. Những ý tưởng hay nhất sẽ được Nokia lựa chọn và hỗ trợ phát triển thành ứng dụng thực tế (số lượng thay đổi tùy theo ý tưởng đươc duyệt và tối đa 10 nhóm) và được đưa lên kho ứng dụng Nokia Store, các nhóm phát triển có cơ hội để thương mại hóa sản phẩm và phần lợi nhuận sẽ thuộc về nhóm phát triển theo quy định của Nokia Store.
Thời hạn nộp bản đề xuất theo form mẫu đến ngày 16/5 tại địa chỉ  maibtq@soict.hut.edu.vn và hoangph@soict.hut.edu.vn với tiêu đề “De xuat tham du chuong trinh TTA cua Nokia”. Kết quả lựa chọn được công bố ngày 18/5.
Bản đề xuất trình bày ý tưởng về ứng dụng nhóm sinh viên sẽ phát triển trong vòng 2 tháng trên Symbian^3 dùng Qt và/hoặc S40 dùng Java. Trong quá trình phát triển ứng dụng, sinh viên được cung cấp thiết bị cài đặt thử nghiệm. Sau khi ứng dụng đã hoàn thành, sinh viên nộp ứng dụng/games lên Nokia Store để bắt đầu phân phối trước 2 tuần. Ngày 1/8 ứng dụng hiển diện trên Nokia Store. Các nhóm nhận được hỗ trợ phát triển của Nokia tối đa 1000USD/1 nhóm ngay sau khi hoàn thành việc đưa ứng dụng lên Nokia Store. Ngoài ra còn có các giải thưởng cho ứng dụng đạt 100.000 download, có số lượt tải cao nhất trường, cao nhất Việt Nam, cao nhất khu vực châu Á-TBD và cơ hội trình bày/giới thiệu sản phẩm tại các hội nghị trong nước và quốc tế của Nokia.
Mọi chi tiết của chương trình sinh viên liên hệ cô Mai 0912640079, email maibtq@soict.hut.edu.vn hoặc thầy Sơn email sonnh@soict.hut.edu.vn
Xem thêm file đính kèm:
1. TTA_HUST_2012_Proposal_Form (04-05-2012, 156 hits)

2. Tài liệu (04-05-2012, 198 hits)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *