Thông báo tuyển sinh Đại học 2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 15/TB-ĐHBK-ĐTQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 2014

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐÀO TẠO QUỐC TẾ NĂM 2014

Năm 2014, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (ĐHBK Hà Nội) tiếp tục tuyển sinh Đại học khóa 13 các chương trình hợp tác đào tạo Quốc tế theo các ngành đào tạo như sau:

1.        Các trường đối tác liên kết và ngành đào tạo

TT Trường đối tác Ngành đào tạo

Mã ngành

1

ĐH Công nghệ Nagaoka (NUT) – Nhật

Kỹ thuật cơ điện tử

D520114

2

ĐH Leibniz Hannover (LUH) – Đức

Kỹ thuật điện tử – truyền thông

D520207

3

ĐHBK Grenoble (G-INP) – Pháp

Công nghệ thông tin

(Thiết kế và quản trị hệ thống TT)

D480201

4

ĐH La Trobe (LTU) – Úc

Công nghệ thông tin

D480201

5

ĐH Victoria Wellington (VUW) – Niu Dilân

Công nghệ thông tin

(Kỹ thuật phần mềm)

D480201

Quản trị kinh doanh

D340101

6

ĐH Troy (TROY) – Mỹ

Khoa học máy tính

D480101

Quản trị kinh doanh

D340101

7

ĐH Pierre Mendes France (UPMF) – Pháp

Quản trị kinh doanh

D340101

2.       Chỉ tiêu tuyển sinh: 400 sinh viên
3.       Phương thức đào tạo và bằng cấp

  • Phương thức đào tạo: Đào tạo theo chương trình đào tạo Quốc tế được thống nhất giữa ĐHBK Hà Nội và trường đối tác, thời gian từ 4-5 năm tuỳ theo từng chương trình. Chương trình đào tạo chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn I (từ 2-4 năm) sinh viên học tại ĐHBK Hà Nội; giai đoạn II (từ 2-3 năm) sinh viên có thể học tại ĐHBK Hà Nội hoặc chuyển tiếp sang học tại trường đối tác nước ngoài.
  • Bằng cấp:

–             Chương trình NUT, LUH, G-INP, LTU và VUW: Sinh viên học toàn thời tại ĐHBK Hà Nội được nhận bằng tốt nghiệp của ĐHBK Hà Nội; sinh viên chuyển tiếp sang học giai đoạn II tại nước ngoài được nhận bằng tốt nghiệp của trường đối tác nước ngoài.

–             Chương trình TROY và UPMF: Sinh viên học toàn thời tại ĐHBK Hà Nội hoặc chuyển tiếp sang học giai đoạn II tại trường đối tác nước ngoài đều được nhận cùng một loại văn bằng tốt nghiệp của trường đối tác nước ngoài.

4.      Phương thức tuyển sinh

  • Chương trình NUT, LUH, G-INP, LTU và VUW:

–             Tuyển thẳng đối với thí sinh trúng tuyển vào trường ĐHBK Hà Nội năm 2014.

–             Xét tuyển đối với thí sinh dự thi đại học khối thi A, A1 hoặc D1 năm 2014 vào các trường đại học khác trên toàn quốc đạt điểm sàn của ĐHBK HN.

  • Chương trình TROY và UPMF:

–             Tuyển thẳng đối với thí sinh trúng tuyển vào trường ĐHBK Hà Nội năm 2014.

–             Xét tuyển đối với thí sinh dự thi đại học khối thi A, A1, D1, D3 năm 2014 đạt điểm sàn đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  • 5.        Kinh phí đào tạo: Theo quy định đối với sinh viên chương trình đào tạo quốc tế (chi tiết xem trên website: www.sie.hust.edu.vn).
  • 6.      Thủ tục đăng kí tuyển sinh

Tuyển thẳng và xét tuyển: Thí sinh thuộc diện tuyển thẳng hoặc xét tuyển liên hệ trực tiếp với Viện Đào tạo Quốc tế để được hướng dẫn làm thủ tục đăng kí ngành học và chương trình đào tạo.

Thông tin chi tiết liên hệVIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ  – ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI

Phòng 201, nhà D7, Trường ĐHBK Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội, ĐT: (04) 38683408

E-mail: info@sie.hust.edu.vn  •  Website: www.sie.hust.edu.vn 

Nơi  nhận:–       Như trên;

–       Lưu Viện ĐTQT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

Phó Hiệu trưởng

PGS.TS Nguyễn Cảnh Lương

(Đã ký)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *