Thông báo trả thẻ sinh viên đăng ký làm lại tháng 4/2016

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo cho những sinh viên đã đăng ký làm lại thẻ đợt tháng 4/2016 theo danh sách dưới đây nhận thẻ mới tại Phòng 201, nhà D7 (Gặp cô Hiền). 

STT

SHSV

Họ đệm

Tên

Ngày sinh

Giới tính

Lớp

 
 

1

20158095

Bùi Hải

Đăng

01.06.1997

Nam

TROYBA14

 

2

20148349

Trần Hậu

Hiếu

11.09.1996

Nam

NUT13

 

3

20138991

Đỗ Việt

Hưng

09.01.1995

Nam

LTU14

 

4

20148406

Nguyễn Quang

Nhật

24.07.1995

Nam

LTU13A

 

5

20138970

Nguyễn Việt

Dương

22.08.1995

Nam

VUW14

 

6

20148324

Bành Tiến

Dũng

05.07.1996

Nam

NUT13

 

7

20128988

Nguyễn Công

Nguyên

19.08.1994

Nam

LTU14

 

8

20118999

Bùi Vũ

Đông

19.10.1993

Nam

LUH12

 

9

20111528

Phạm Việt

Hùng

17.08.1993

Nam

LUH12

 

10

20138658

Nguyễn Văn

Khánh

23.12.1995

Nam

INPG12

 

11

20138424

Lê Văn

Thông

27.03.1995

Nam

INPG12

 

Viện tiến hành trả thẻ và xử lý thẻ nhầm, thẻ sai từ ngày 10/5/2016 đến hết ngày 20/5/2016. Sau thời gian nói trên, Viện không giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thẻ sinh viên làm lại vào đợt tháng 4/2016. 

????????????????????????????????????

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *