Thông báo trả thẻ BHYT và thẻ sinh viên

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo cho những sinh viên đăng ký mua BHYT năm học 2015 – 2016 (trừ K14) từ đợt tháng 11/2015 và những sinh viên đăng ký làm lại thẻ sinh viên (đợt 2, năm 2015) tới Phòng 201/D7 (gặp cô Hiền) để nhận thẻ BHYT và thẻ sinh viên. 

Thời gian trả thẻ BHYT và thẻ sinh viên từ 09h00, thứ Ba, ngày 05/1/2016 đến hết 16h00, thứ Ba, ngày 12/1/2016. Sau thời gian nói trên, Viện không giải quyết các thủ tục trả thẻ BHYT và thẻ sinh viên nói trên. 

hinh-nen-tet-2016-7

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *