Thông báo tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh nội bộ tháng 11/2012

Thực hiện Quyết định số 1399/QĐ-ĐHBK-TTNN ngày 28/06/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và triển khai kế hoạch tổ chức thi cấp chứng chỉ nội bộ theo văn bản  số 115b/TTr-ĐHBK-TTNN, Trung tâm Ngoại ngữ CFLphối hợp với phòng Đào tạo Đại học và Viện Ngoại ngữ tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ công nhận nội bộ  của trường Đại học Bách khoa Hà Nội lần 5.

1. Thời gian: Chủ nhật, 25/11/2012

2. Đối tượng dự thi:

  • Học viên của Trung tâm Ngoại ngữ CFL đã và đang theo học các khóa tiếng Anh tổng quát GE (General English) cấp độ từ 1 đến 6, các khóa luyện thi TOEIC (T) cấp độ từ 1 đến 3.
  • Sinh viên các khóa của Đại học Bách khoa Hà Nội có nhu cầu thi lấy chứng chỉ Ngoại ngữ nội bộ của trường ĐHBKHN.
  • Các đối tượng khác có nhu cầu.

3. Dạng bài thi:

  •  Theo dạng thức bài thi TOEIC (Test of English for International Communication).

4. Đăng ký dự thi:

Hạn đăng ký chậm nhất là  ngày 17/11/2012.

Khi đến đăng kí thí sinh mang theo:

  • Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu nhận tại CFL hoặc tải trên website CFL)
  • Chứng minh thư nhân dân
  • Thẻ sinh viên (Nếu là sinh viên ĐHBKHN)
  • Thẻ học viên CFL (nếu là học viên đã theo học tại CFL)
  • Lệ phí thi: 70.000 đồng (Thí sinh là học viên của Trung tâm Ngoại ngữ CFL được miễn lệ phí dự thi 01 lần duy nhất vào kì thi gần nhất sau khi khóa học tại CFL kết thúc).

5. Chứng chỉ:

Do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cấp và được công nhận nội bộ Trường./.

Thông tin liên hệ:

Download: Thông báo thi TOEIC đợt 5-Web (13-10-2012, 177 hits)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *