Thông báo tổ chức lễ trao bằng Tốt nghiệp lớp UPMF12

Phòng Đào tạo sẽ tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên UPMF 12 chương trình hợp tác đào tạo với trường Đại học Grenoble Alpes, CH Pháp ( chương trình UPMF cũ) tại Phòng Hội thảo C2, Trường Đại học Bách Khoa hà Nội vào thời gian như sau.

  1. Thời gian: 13h00 ngày 09/11/2018: Tổng duyệt
  2. Thời gian: 13h30 ngày 09/11/2018: Tổ chức Lễ chính thức

Từ 12hh00 – 12h30 ngày 09/11, đề nghị sinh viên có mặt tại Phòng Hội thảo C2 để nhận lễ phục tốt nghiệp.

Phòng Đào tạo thông báo tới toàn thể sinh viên thuộc chương trình hợp tác trên đến tham dự buổi lễ vào thời gian và địa điểm nói trên. Để buổi lễ được diễn ra trang trọng và tốt đẹp, đề nghị sinh viên đến đầy đủ và đúng giờ, trang phục lịch sự, gọn gàng.

Mọi thông tin chi tiết về buổi lễ, Sinh viên liên hệ theo số điện thoại 0963467188 ( Cô Phương) để được giải đáp.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *