Thông báo Tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên Chương trình TROY

Kính gửi:  – Các bạn sinh viên Chương trình TROY- khóa 13

– Sinh viên chương trình TROY- khóa 16, khóa 17

Phòng Đào tạo sẽ phối hợp với Đại học TROY tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên khóa 13 tại tầng 10, thư viện Tạ Quang Bửu- Đại học Bách Khoa Hà Nội:

Thời gian tổng duyệt:

– 13h ngày 30 tháng 10 năm 2018

Thời gian lễ trao bằng:

-15h ngày 30 tháng 10 năm 2018 tại tầng 10 thư viện Tạ Quang Bửu

Phòng Đào tạo đề nghị triệu tập các bạn sinh viên TROY-BA các khóa 14, Khóa 16 và Khóa 17 và toàn thể các bạn sinh viên đang học các lớp tiếng Anh tăng cường có mặt lúc 14h30 tại Hội trường tầng 10, thư Viện Tạ Quang Bửu để tham dự buổi lễ.

Đề nghị sinh viên đến đúng giờ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *