Thông báo tổ chức kỳ thi kiểm tra điều kiện tiếng Anh cho các lớp tiếng Anh tăng cường

Kính gửi: Sinh viên các lớp tăng cường tiếng Anh K16

Viện Đào tạo Quốc tế xin trân trọng sẽ tổ chức kỳ thi kiểm tra điều kiện ngoại ngữ cho sinh viên các lớp tăng cường tiếng Anh K16 như sau:

1. Lớp AE1, GE2.1, GE2.2 và GE2.3 (*)

Thời gian thi:

– Kỹ năng nghe, đọc, viết: 8h30 ngày 21/11/2017

– Kỹ năng nói: 14h00 ngày 21/11/2017

Dạng bài thi: Dạng thức IELTS

2. Lớp GE1.1, GE1.2 và GE1.3 (**)

Thời gian thi:

– Kỹ năng nghe, đọc, viết: 8h30 ngày 5/1/2018

– Kỹ năng nói: 14h00 ngày 5/1/2018

Dạng bài thi: Dạng thức IELTS

Sinh viên có chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL quốc tế còn giá trị sử dụng có thể nộp lại chứng chỉ cho văn phòng để xét điều kiện học tập. Sinh viên không đủ điều kiện thi có thể đăng kí thi cùng với mức phí 500.000 đ tại Văn phòng muộn nhất là ngày 16/11/2017 đối với kì thi (*) và ngày 27/12 đối với kì thi (**).

Sinh viên các khóa trên chưa đạt điều kiện ngoại ngữ có thể đăng kí thi với thời hạn đăng kí và mức phí như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *