Thông báo Tổ chức kỳ thi kiểm tra điều kiện Ngoại ngữ

Văn phòng các chương trình Đào tạo Quốc tế xin thông báo sẽ tổ chức kỳ thi kiểm tra điều kiện ngoại ngữ cho Sinh viên các khóa – chương trình LTU, VUW, IEM và TROY17B

Đối tượng:

  • Sinh viên các khóa 13, 14, 15, 16 chương trình LTU, VUW, IEM còn nợ điều kiện NN
  • Sinh viên đã hoàn thành các lớp tăng cường tiếng Anh K17
  • Sinh viên TROY16 dự bị

Thời gian thi: Ngày 12/01/2019.

  • Kỹ năng nghe, đọc, viết: 8h30 ngày 12/01/2019
  • Kỹ năng nói: 14h00 ngày 12/01/2019.

Dạng bài thi:  Dạng thức IELTS

Sinh viên có chứng chỉ IELTS quốc tế hoặc TOEFL ibT còn giá trị sử dụng có thể nộp lại chứng chỉ cho văn phòng để xét điều kiện học tập. Sinh viên học các lớp tiếng Anh tăng cường không đủ điều kiện thi có thể đăng kí thi cùng với mức phí 300.000 đ tại Văn phòng muộn nhất là ngày 4/01/2019.

Sinh viên các khóa 13, 14, 15 đang còn nợ điều kiện ngoại ngữ có thể đăng kí thi với thời hạn đăng kí và mức phí như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

thong bao thi dk ngoai ngu

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *