Thông báo Tổ chức kỳ thi kiểm tra điều kiện ngoại ngữ kỳ 20192

Kính gửi:     Sinh viên khóa 64 – Chương trình LTU, VUWIT, EM-VUW, EM-NU, ME-GU và TROY.

Phòng Đào tạo sẽ tổ chức kỳ thi kiểm tra điều kiện ngoại ngữ cuối kỳ 20192 cho sinh viên thuộc các lớp tiếng Anh tăng cường.

Đối tượng: Sinh viên các khóa K64 chương trình LTU, VUW, EM-NU, ME-GU, IT-TROY, và BA-TROY

Thời gian thi: Ngày 4/07/2020.

– Kỹ năng nghe, đọc, viết: 8h30 ngày 04/07/2020

– Kỹ năng nói: 13h30 ngày 04/07/2020.

Dạng bài thi:  Dạng thức IELTS

Sinh viên có chứng chỉ IELTS quốc tế hoặc TOEFL ibT còn giá trị sử dụng có thể nộp lại chứng chỉ cho văn phòng hai tuần trước khi vào học kỳ để xét điều kiện ngoại ngữ.

Xin trân trọng cảm ơn.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *