Thông báo tổ chức kỳ kiểm tra điều kiện tiếng Anh cho sinh viên chương trình LTU, VUW, IEM và TROY

Kính gửi: Sinh viên các khóa – chương trình LTU, VUW, IEM và TROY

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo về kỳ kiểm tra điều kiện ngoại ngữ (tiếng Anh) cho những sinh viên trong Viện chưa đạt yêu cầu ngoại ngữ:

1. Đối tượng:

* Sinh viên các khóa 13, 14 và 15 tạm dừng do không đạt điều kiện ngoại ngữ (tiếng Anh)

* Sinh viên K16 chưa đạt yêu cầu ngoại ngữ năm thứ nhất.

* Sinh viên K16 chưa đạt yêu cầu ngoại ngữ đầu vào.

2.Thời gian kiểm tra:

– Kỹ năng nghe, đọc, viết: 8h30 ngày 15/08/2018

– Kỹ năng nói: 14h00 ngày 15/08/2018.

3. Dạng bài kiểm tra: Dạng thức IELTS

4. Lệ phí kiểm tra: 500.000 đ/sinh viên

5. Thời gian đăng ký và nộp lệ phí: Hạn cuối đến 17h ngày 06/08/2018 tại Văn phòng Viện ĐTQT

* Chú ý: Sinh viên có chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL ibT quốc tế còn giá trị sử dụng có thể nộp chứng chỉ cho văn phòng Viện để xét điều kiện học tập.

Xin trân trọng thông báo.

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *